Politica confidentialitate

1. INTRODUCERE. CINE SUNTEM.

Operatorul de date este societatea SC HCR SRL, cu sediul social în Sf. Gheorghe, strada Varadi Joszef, nr. 17, jud. Covasna, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J14/388/19.07.2007, cod de identificare fiscală RO22136845, (denumită în continuare „DINO PARC RÂȘNOV” sau „Societatea”). Pentru mai multe informații referitoare la Societate, vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail [email protected].

Societatea se angajează să vă respecte confidențialitatea, respectând toate legile și reglementările aplicabile protecției datelor, inclusiv Regulamentul General privind Protecția Datelor (UE) 2016/679 (denumit în continuare „GDPR”).

Prezenta politică (alături de Termenii și Condițiile prezentului site web și orice alte documente la care se face referire în conținutul acestei politici) urmărește să vă ofere informații cu privire la datele cu caracter personal pe care le colectăm de la dumneavoastră sau pe care ni le puneți la dispoziție prin prezentul site web și modul în care vor fi prelucrate de noi. Vă rugăm să citiți cu atenție cele ce urmează, pentru a înțelege punctul de vedere și practicile noastre cu privire la datele dumneavoastră cu caracter personal și modul în care le vom trata.

2. CE TIP DE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRĂM, ÎN CE SCOPURI ȘI ÎN BAZA CĂROR TEMEIURI?

„Date cu caracter personal” în sensul GDPR înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă (denumită în continuare „persoană vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoana care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

În procesul de administrare a prezentului site web, Societatea va colecta anumite informații (denumite în continuare „date cu caracter personal”) în legătură cu persoane fizice identificate sau care pot duce la identificarea unor persoane fizice, care sunt furnizate de utilizatorii prezentului site web direct și anume: numele, prenumele, adresa de e-mail, numărul de telefon, adresa fizică pentru livrare, precum și adresa IP a dispozitivului cu care accesați website-ul nostru.

Vom prelucra datele cu caracter personal în următoarele scopuri:

 1. pentru a asigura funcționalitatea website-ului nostru și a monitoriza traficul de pe website și pentru a îmbunătăți conținutul acestuia, pe baza consimțământului expres în acest sens pentru utilizarea cookies-urilor în scop de marketing și analize statistice.
 2. pentru a putea răspunde la toate întrebările, solicitările sau reclamațiile clienților;
 3. în vederea transmiterii de invitații la evenimentele noastre, după înregistrarea în acest sens pe website-ul nostru dedicat;
 4. pentru activități de marketing direct, pentru realizarea de sondaje, studii privind satisfacția clienților și primirea de impresii din partea clienților, pe baza consimțământului expres în acest sens;
 5. în scopuri de marketing, pentru a transmite informări comerciale despre evenimentele pe care le organizăm (prin transmiterea de newslettere), pe baza consimțământului expres în acest sens;
 6. pentru a livra produsele achiziționate din shop-ul DINO PARC RÂȘNOV, pentru solicitarea recenziilor și a altor activități legate de livrarea comenzii.

2.1. Scop: Navigarea pe site-ul web. Utilizarea cookie-urilor

Atunci când vizitați site-ul nostru web, utilizăm cookie-uri pentru a colecta automat informații cu caracter tehnic care pot identifica utilizatorul, cum ar fi adresa IP, tipul de browser de internet folosit pentru navigarea pe site-ul nostru web, sistemul dumneavoastră de operare.

Principalul scop al utilizării cookie-urilor este să vă ajute să aveți parte de o experiență de navigare îmbunătățită și, de asemenea, în scopuri de publicitate, pentru a vă putea informa despre evenimentele organizate. Drept urmare, în masura în care v-ați exprimat acordul cu privire la utilizarea cookie-urilor, le vom utiliza pentru a vă oferi o experiență personalizată și relevantă de navigare pe site-ul nostru web și pentru a înțelege modul în care interacționați cu conținutul nostru publicitar.

Temei: Consimțământul dumneavoastră cu privire la acceptarea de cookies de analize statistice și de marketing. Pentru mai multe informații despre utilizarea cookie-urilor pe acest site web și scopurile în care acestea sunt utilizate, precum și cu privire la posibilitățile de a controla și/sau dezactiva cookie-urile, vă rugăm să consultați Politica noastră privind cookie-urile.

2.2. Scop: Răspunsul la întrebările, solicitarile sau reclamațiile dumneavoastră

Vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, precum nume, prenume, adresa de e-mail, și orice alte informații sau detalii pe care ni le veți putea furniza în cadrul corespondenței, pentru a vă soluționa și a răspunde la întrebările, reclamațiile sau solicitările dumneavoastră, în funcție de canalul de comunicare prin care ne contactați, conform descrierii de mai jos.

Temei legal: Interesul legitim. Oferirea de răspunsuri la întrebările, reclamațiile sau solicitările dumneavoastră prin corespondența electronică (e-mail). Prelucrarea are la bază un interes legitim, permițându-ne să oferim răspunsuri la întrebările, reclamațiile sau solicitările dumneavoastră.

2.3. Scop: transmiterea de informații, noutăți și invitații la evenimentele organizate de Dino Parc Râșnov.

Vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, precum nume, prenume, adresa de e-mail, numărul de telefon în vederea transmiterii de informații și noutăți despre noi și invitații la evenimentele noastre, în cazul în care v-ați înregistrat ca membru al comunității noastre în acest sens, după înregistrarea pe website-ul nostru dedicat.

Temei legal: Consimțământul dumneavoastră. Prin înregistrarea ca membru al comunității noastre sunteți de acord cu includerea dumneavoastră în baza de date a Societății pentru invitarea dumneavoastră la evenimentele DINO PARC RÂȘNOV și pentru informarea asupra noutăților privind locația noastră. Astfel, această prelucrare are la bază consimțământul dumneavoastră.

2.4. Scop: Activități de marketing direct pentru realizarea de sondaje, studii privind satisfacția clienților și primirea de impresii din partea clienților DINO PARC RÂȘNOV.

Vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atunci când decideți să participați la sondajele sau studiile noastre de piață, la anchetele privind gradul de satisfacție a clientului sau cand ne furnizați feedback cu privire la evenimentele, produsele și serviciile noastre. Astfel de date cu caracter personal vor fi prelucrate în scopul de mai sus doar pe baza consimțământului dumneavoastră, având de asemenea în vedere și interesul nostru legitim de a ne ajuta să înțelegem nevoile și așteptările clienților cu privire la evenimentele, produsele și serviciile noastre. Participarea dumneavoastră la astfel de sondaje sau studii de piață este voluntară. În consecință, este alegerea dumneavoastră dacă ne furnizați sau nu datele cu caracter personal (precum nume și prenume, informații privind preferințele în materie de evenimente sociale sau alte date cu caracter personal pe care vă oferiți să ni le furnizați), prin completarea formularelor de participare de pe site-ul nostru web sau alte formulare similare furnizate în cadrul respectivelor sondaje sau studii.

Temei legal: Consimțământul dumneavoastră pentru efectuarea de sondaje sau studii de piață, anchete privind gradul de satisfacție a clientului sau când ne furnizați feedback cu privire la evenimentele, produsele și serviciile noastre, alături de interesul nostru legitim de a ne îmbunătăți activitatea și experiențele dumneavoastră la evenimentele pe care le organizăm.

2.5. Scop: activități de marketing, pentru transmiterea de informări comerciale (newslettere – buletinele informative) despre evenimentele pe care le organizăm în cadrul DINO PARC RÂȘNOV

Putem prelucra adresa dumneavoastră de e-mail pentru a vă informa despre evenimentele, produsele și serviciile noastre și pentru abonarea la buletinele informative. Ca regulă generală, aceste date cu caracter personal vor fi prelucrate în scopuri de marketing direct prin utilizarea adresei de e-mail, cu care ați fost de acord atunci când v-ați exprimat consimțământul. Cu toate acestea, în măsura în care ne-ați comunicat adresa dumneavoastră de e-mail cu ocazia participării la un eveniment sau vizitării Dino Parc Râșnov, putem folosi adresa de e-mail, în conformitate cu prevederile legale în vigoare care ne permit să vă transmitem comunicări comerciale cu privire la evenimente, produse sau servicii similare, pe baza interesului nostru legitim în acest sens. În acest caz, la obținerea adresei de e-mail de la dumneavoastră și ulterior, odată cu fiecare mesaj de marketing pe care vi-l putem trimite, vă vom oferi posibilitatea de a vă opune acestei prelucrări/utilizări a adresei de e-mail prin dezabonarea de la buletinul informativ / opt-out.

Temei legal: Prelucrăm datele dumneavoastră în scopul de mai sus doar cu consimțământul dumneavoastră, iar în cazul în care ne-ați comunicat adresa dumneavoastră de e-mail cu ocazia participării la un eveniment, putem folosi adresa de e-mail, pe baza interesului nostru legitim de a vă transmite comunicări comerciale cu privire la evenimente similare.

3. DIVULGAREA DATELOR DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL

Pentru a atinge scopurile descrise mai sus, Societatea utilizează serviciile mai multor parteneri contractuali, persoane împuternicite sau angajați ai Societății, iar acestora le pot fi furnizate datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a fi utilizate exclusiv în limitele obligațiilor pe care și le-au asumat față de Societate. Datele cu caracter personal pe care le divulgăm către persoanele împuternicite de noi, sunt limitate la informațiile cu caracter personal minime care sunt necesare pentru prestarea respectivelor servicii și le impunem acestor terțe părți să nu utilizeze datele cu caracter personal în niciun alt scop. Depunem toate eforturile pentru a ne asigura că toate entitățile cu care lucrăm stochează datele dumneavoastră cu caracter personal în condiții de siguranță și securitate.

Unii dintre aceștia sunt terțe părți care nu intenționează să prelucreze datele, însă pot avea acces la acestea în îndeplinirea sarcinilor sau în interacțiunile lor cu Societatea, cum ar fi societăți care asigură întreținere tehnică, auditori financiari sau consultanți juridici.

Datele cu caracter personal indicate mai sus pot fi puse la dispoziție sau transmise către terți și în următoarele situații:

(i) autorități publice, auditori sau instituții cu competențe în realizarea de inspecții și controale asupra activității și activelor Societății, care solicită Societății să furnizeze informații, în virtutea obligațiilor legale ale acesteia din urmă. Aceste autorități publice sau instituții pot fi Autoritatea Națională de Administrare Fiscală, Poliția Română, Institutul Național de Statistică; (ii) pentru respectarea unei cerințe legale sau pentru protejarea drepturilor și activelor Societății noastre sau alte entități sau persoane, precum instanțe de judecată; (iii) terți achizitori, în măsura în care activitatea Societății ar fi transferată (în totalitate sau parțial), iar datele persoanelor vizate ar fi parte din activele care fac obiectul unei astfel de tranzacții.

Persoanele și entitățile cărora le putem distribui date cu caracter personal sunt următoarele:

 1. În scopul navigării pe site-ul web și în scopuri referitoare la utilizarea cookie-urilor, putem transmite datele cu caracter personal către furnizori de servicii de analiză și de motoare de căutare pentru ca aceștia să furnizeze servicii de întreținere a site-ului nostru web;
 2. Pentru a răspunde întrebărilor, solicitărilor sau reclamațiilor dumneavoastră, putem distribui datele dumneavoastră cu caracter personal către furnizorii noștri de servicii de centre de apel – call centers;
 3. Pentru organizarea și gestionarea campaniilor promoționale, precum și pentru analizarea eficacității acestora, putem distribui datele dumneavoastră cu caracter personal către agenții de publicitate și marketing sau agenții de media digitală sau agenții de rețele de socializare;
 4. Pentru comunicările de marketing direct, putem transmite datele cu caracter personal către agențiile de publicitate și marketing care realizează comunicarea în numele nostru;
 5. Pentru realizarea de sondaje sau studii de piață, anchete privind gradul de satisfacție a clientului sau pentru a obține feedback de la clienții noștri cu privire la evenimentele, produsele și serviciile noastre, putem distribui datele cu caracter personal către furnizori de servicii de sondaje sau studii de piață/anchete privind clienții.

4. TRANSFERUL DATELOR CU CARACTER PERSONAL ÎN STRĂINĂTATE

Deși actualmente datele cu caracter personal nu sunt transferate în străinătate, în contextul operațiunilor descrise mai sus, datele dumneavoastră cu caracter personal ar putea fi transferate în străinătate către state din Uniunea Europeană („UE”) sau Spațiul Economic European („SEE”).

Vă informăm prin prezenta că orice transfer ce va fi realizat de Societate într-un stat membru UE sau SEE va respecta cerințele legale prevăzute în GDPR.

5. CÂT TIMP STOCĂM DATELE DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL

Vom stoca datele dumneavoastră cu caracter personal doar pe perioada de timp necesară pentru atingerea scopurilor de prelucrare expuse mai sus, cu respectarea în același timp a cerințelor legale în vigoare. În cazul în care Societatea are un interes legitim sau o obligație legală de a prelucra în continuare datele dumneavoastră cu caracter personal în alte scopuri, veți fi informați în mod corespunzător în acest sens.

Estimăm că activitățile de prelucrare detaliate mai sus vor necesita stocarea datelor cu caracter personal pe următoarele perioade:

Scopuri și Durata prelucrării:

 • Navigarea pe site-ul web și utilizarea cookie-urilor: 3 ani
 • Răspunsul la întrebările, solicitările sau reclamațiile dumneavoastră: 3 ani
 • Activitățile de marketing pentru organizarea și gestionarea campaniilor promoționale: 5 ani, cu excepția retragerii consimțământului.
 • Comunicări de marketing direct: 8 ani, cu excepția retragerii consimțământului.
 • Realizarea de sondaje, studii de piață, anchete privind gradul de satisfacție a clientului sau pentru a obține feedback de la clienții noștri cu privire la evenimentele, produsele și serviciile noastre: 3 ani, cu excepția retragerii consimțământului.
 • Achiziționarea de produse din shop DINO PARC RÂȘNOV: 5 ani

Odată ce perioada de prelucrare indicată mai sus expiră, iar Societatea nu mai are temeiuri legale sau legitime de a prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, datele vor fi anonimizate și apoi distruse în conformitate cu procedurile acesteia.

6. PRELUCRAREA DATELOR MINORILOR

Acest website nu este destinat folosirii de către minori cu vârsta mai mică de 18 ani fără compania și supravegherea unui adult. Toate activitațile de prelucrare a datelor cu caracter personal prezentate în această Politică se referă exclusiv la persoane care au cel puțin 18 ani. Utilizarea sistemelor, precum și a rezultatelor prelucrării este interzisă cu privire la persoanele care nu au împlinit această vârstă. În cazul în care, în ciuda eforturilor noastre rezonabile de prevenire, o astfel de prelucrare are totuși loc, o vom înceta odată ce observăm faptul că utilizatorii nu au împlinit vârsta menționată mai sus.

7. SECURITATEA PRELUCRĂRII DATELOR

Societatea vă informează prin prezenta că evaluează și actualizează constant măsurile de securitate implementate pentru a asigura o prelucrare a datelor cu caracter personal în condiții de siguranță și securitate.

8. DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE

În contextul prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, aveți următoarele drepturi:

 1. Dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate: aveți dreptul de a obține confirmarea faptului că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt sau nu prelucrate și, în caz afirmativ, de a avea acces la tipul de date cu caracter personal și condițiile în care sunt prelucrate, prin adresarea unei cereri în acest sens către operatorul de date;
 2. Dreptul de a solicita rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal: aveți posibilitatea de a solicita, prin adresarea unei cereri în acest sens către Societate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte, completarea datelor incomplete sau ștergerea datelor dumneavoastră cu personale în cazul în care (i) datele nu mai sunt necesare în scopul inițial (și nu există un nou scop legal), (ii) temeiul juridic al prelucrării este consimțământul persoanei vizate, persoana vizată își retrage consimțământul și nu există alt temei legal, (iii) persoana vizată își exercită dreptul de a se opune, iar operatorul nu are motive legitime care să prevaleze pentru a continua prelucrarea, (iv) datele au fost prelucrate ilegal, (v) ștergerea este necesară pentru conformarea cu legislația UE sau legislația română sau (vi) datele au fost colectate în legătură cu servicii ale societății informaționale oferite copiilor (dacă este cazul), când se aplică cerințe specifice cu privire la consimțământ;
 3. Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării: aveți dreptul de a obține restricționarea prelucrării în cazurile în care: (i) considerați că datele cu caracter personal prelucrate sunt inexacte, pentru o perioadă care să permită operatorului să verifice exactitatea datelor cu caracter personal; (ii) prelucrarea este ilegală, însă dumneavoastră nu doriți ca să vă ștergem datele cu caracter personal, ci să restrângem utilizarea acestor date; (iii) în cazul în care operatorul de date nu mai are nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal în scopurile menționate mai sus, însă dumneavoastră aveți nevoie de date pentru a constata, exercita sau apăra un drept în instanță sau (iv) v-ați opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care să verificăm dacă temeiurile legitime ale operatorului de date prevalează asupra drepturilor persoanei vizate;
 4. Dreptul de a vă retrage consimțământul cu privire la prelucrare, atunci când prelucrarea are la bază consimțământul, fără însă a afecta legalitatea activităților de prelucrare realizate până în momentul respectiv;
 5. Dreptul de a vă opune cu privire la prelucrarea datelor din motive legate de situația particulară în care vă aflați, atunci când prelucrarea se întemeiază pe interes legitim, precum și de a vă opune, în orice moment, prelucrării datelor în scopuri de marketing direct, inclusiv crearea de profiluri, dacă această prelucrare se efectuează;
 6. Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automatizată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează pe aceasta în mod similar într-o manieră semnificativă;
 7. Dreptul la portabilitatea datelor, însemnând dreptul de a vă primi datele cu caracter personal pe care le-ați furnizat operatorului de date într-o formă structurată, utilizată în mod curent și care poate fi citită automat, precum și dreptul de a transfera respectivele date către un alt operator, în cazul în care prelucrarea are la bază consimțământul dumneavoastră sau executarea unui contract și se realizează prin mijloace automate;
 8. Dreptul de a depune reclamații cu privire la prelucrarea Datelor Dvs. la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (cu adresa în B-dul G-ral Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, România, [email protected], tel. +40318059211 sau +40318059212, fax +40318059602) și/sau de a vă adresa instanțelor judecătorești competente în situația încălcării unui drept.

Drepturile de mai sus pot fi exercitate în orice moment.

Drepturile stabilite în acest capitol 8 nu vă afectează sau limitează în vreun fel celelalte drepturi legale pe care le aveți conform legii. În cazul în care exercitați oricare dintre drepturile care vă revin în baza legii, acest lucru nu va afecta: (i) prelucrarea care a avut deja loc; sau (ii) prelucrarea care nu se bazează pe consimțământul dumneavoastră, în speță prelucrarile datelor dumneavoastră cu caracter personal efectuate potrivit legii.

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă încurajăm să adresați o solicitare în scris, datată și semnată la următoarea adresă: strada Cetății, Râșnov Romacril 505400, Dino Parc Râșnov sau în format electronic, prin e-mail la [email protected].

De asemenea, în cazul în care doriți să vă retrageți consimțământul acordat cu privire la scopurile de marketing direct, aveți posibilitatea de a utiliza opțiunea „dezabonare” care este inclusă în fiecare comunicare de marketing/newsletter.

9. MODIFICAREA ACESTEI POLITICI

Această Politică de Confidențialitate poate suferi din când în când modificări și poate fi actualizată de către Societate, după cum va fi necesar. Societatea vă va notifica cu privire la orice modificări materiale sau substanțiale ale acestei Politici de Confidențialitate și se va asigura că respectiva notificare este efectuată într-o manieră care asigură luarea acestora la cunostință de către dumneavoastră, spre exemplu prin utilizarea adresei de e-mail pe care ne-ați furnizat-o, sau orice mijloace adecvate care să asigure o comunicare efectivă.

10. CONTACT

Puteți adresa orice întrebare în legătură cu prezentul document către Dino Parc Râșnov, care poate fi contactat folosind următoarele detalii de contract: [email protected]

Vă vom oferi răspunsuri la întrebările dumneavoastră în cel mai scurt timp posibil.

SC HCR SRL